30 April 2020 08:18

Apabila dalam proses pemilihan
yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan terbit peraturan yang pada intinya mengatur
tentang penghapusan/pengurangan anggaran kegiatan yang sedang dilaksanakan
pemilihan penyedia, maka PPK wajib membatalkan proses pemilihan yang sedang
dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.